1. Sanat ve enerji

Gerçekliği resmetmenin ilk deneyimi Mağara resimleri idi. Belki, bu andan beri primat değiliz. Bu özel etkinliğin sayesinde Homo Sapies türünün bir kısmı 'daha bilinçli varlığ'a dogru evrilebildi .

O'nun, yani 'Sanat'ın, sanırım, esasında tanımlanmış bir anlamı var.

Sonra mükemmelliğe kadar geliştirilmiş iki boyutlu tasvirler vardı.

Hacimsellikte ise şekilsiz heykeller gerçekçi üç boyutlu objelere dönüştürülmüş.

En sonunda – bu manzara tatmin ediyor beni – benim için çoktan gerçekleştirilmiş gelişme çabalamasında dördüncü ve beşinci boyutla uğraşmak da bana kaldı.

Dördüncü ve beşinci boyuttan habersiz misiniz?

***********

2. Dördüncü ve beşinci boyut: Zaman ve Enerji

Onlar olmadan her şey durup kalıyor.

Zaman:

Kendi başlangıcı veya sonu yok. Geçiyor... Beklenmemiş olaylarda duruyor sanki ya da sonsuz oluyor.

Bunun bilincinde olan kişi zamanı durdurabilir. Tıpkı geçmiş ile geleceğin arasındaki an'da. 'Şimdi' ya da 'varlık'ta olduğu gibi. Ayrıca, Resim ve heykellerde de tutsaklığını göstermektedir.

Tabii zaman da fiziksel bir ölçüdür. Başı ve sonu olan süre ya da tarih / çok anlamlı bir ihtiyaç olarak vakit diye tanımlanır. Fakat anlamsızlastırılmış olarak da suistimal edebilinir.

Bence 'varlık'ta olduğum anda gerçeği tasvir etmeye yaklaşıyorum. Gelecek ('hemen olacak') ve geçmişe ('az önce oldu') daha yakın.

Bence 'varlık' dinamiktir ve 'varlığ'ın içinde neyse bir şeyler oluyor. Sanki değişen bir özyineleme.

Enerji:

Karbondioksit sorunu / küresel ısınması / sözde enerji eksikliği...Onları düşününce görüyorum ki: Şu anda bayağı hırslı, genelde lider denilen, dünyaya dağılmış, insanlığı 'Daha çok enerji lazım.' düşüncesine programlamaya calışan bir grup var.

Fakat milyarlarca yıllardan beri dünya, hayatın gelişmesi için yeterli enerji sunuyor ve enerji üretilebilir bir şey değil sadece dönüştürülebilir bir şeydir.

Karşılıkta bulunyorum: 'Aksine fazla enerji var! ve en başından beri dünyada yetersiz enerji olması gibi bir durum söz konusu değildir.'

 

3a. Neden bunu yapıyorm?

Yaptığım – o objeler – araç olarak anlaşılsın. Ortak soyut bilimsel düşüncelerimiz ile doğanın içinde bulunduğu sezgisel kuvvete güvenmemiz arasında araç olarak: Gerçekçi tasvirin gelişiminde durmamak için, göze çarpan modası geçmiş sistemlerde tutunmamak için...

Şimdi... Meditasyon... Yaratım... Tanrı ve Ruh. Gelecek boyutta gerçeği tasvir etmek. Aynen
'Yok böyle bir şey.' demek gibi dünyanın düz olduğunu belirtebilirsin.

Her şey değişiyor... Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor... 'Ne biçim insan o!' gibi yargılamak... Görüşlerinde ısrar etmek... Durmak ya da...Kendimizi korku, katılık ve kısıtlamaya adamamızın yerine, fırsata imkan vermek, değişmeyi kabul etmek... Dinamik ve değişim çoğalma olarak yaşamak...

Dönüşüm. Merkeziyetsizlik. Materyalızleşmiş ifade. Monopolistik kültür merkezileştirmesinin yerine şekil, estetik ve ifade. Huşu ve minnettarlıkla. Sürdürülebilir.

Bunun için kinetik heykeli, enerji ve bilinci dönüştürmenin sanatkar ifadesi olarak kullanıyorum.

3b. Onu nasıl yapıyorum?

Bilinç varlıktan oluşuyor. Yeniden farkına vardıklarından fikirler oluşuyor... Fikirlerden taslaklar, taslaklardan iki ve üç boyutlu çizgiler, çizgilerden küçük (1:10 oranı) gerçeğe ilk maddi yaklaşmalar olurluk çalışması olarak modeller, modellerden 10 metrelik yüksekliğinde inşa oluşuyor.

Materyal: alüminiyum, çelik, rulman, douglas köknar, melez, meşe, cam, ayna, plastik ve başka lazım olan malzemeler.

4. Yan Etkiler

Objelerle karşılaşmakta 'içinden dışarıya bakma' ya da 'olması lazım' presiplerin işlemesi şart değildir. Tersine dışarıdan içine 'Nasıl çalışıyor?' sorusuyla karşılaşması lazım. Objeleri statik sanattan farklı kılarak hareketleri izleyicinin beklentilerini cevaplamanın yerine tesadüfi etki bırakıyor.

Yaptıklarım televiziyona karşı ilaç olarak anlıyorum. Kayıp gerçeğin aracını maddileştirme olarak... Zaman ve enerjinin her anda ve milyonlarca yıllardan beri var olduğu akmasını hissettirmek için.

Dikkatınız için teşekkür ederim!

 

 
G L A U B E - 1 0 4 / + 1 , 2 5 % . . . . . E R F A H R U N G - 1 7 / - 2 , 3 0 % . . . . . V E R T R A U E N - 2 8 / + 1 , 9 8 % . . . . . Z U F R I E D E N H E I T - 5 4 / - 0 , 3 7 % . . . . . I N N E R E - W E R T E - 2 0 4 / + 0 , 8 7 % . . . . . B E W U S S T S E I N - 1 4 / + 1 , 8 2 % . . . . . L I E B E - 1 2 / + 0 , 1 8 % . . . . . S C H Ö P F U N G S N Ä H E - 8 / - 5 , 2 1 % . . . . . I M M A T E R I E L L E - W E R T E - 5 8 / - 3 , 4 7 % . . . . . S E E L E N A F F I N I T Ä T - 6 5 / + 7 , 0 9 % . . . . . D A N K B A R K E I T - 3 2 / + 0 , 7 4 % . . . . . U N E N D L I C H K E I T - 3 7 / - 0 , 4 2 % . . . . . D Y N A M I S C H E - R E K U R S I O N - 2 2 / + 0 , 4 7 % . . . . .