1. Sztuka i energia

Najpierw były rysunki jaskiniowe jako pierwsze kroki odtworzenia rzeczywistości. Być może nie jesteśmy już małpami od tamtych czasów .


Poprzez dalszy rozwój czynności artystycznej wrzył się homosapiens jakby w świadomość ją rozwijając.
Sztuka ma myślę – zasadniczo określony sęs.

Później została sztuka przedstawiona na płaszszyźnie
i rozwinię aż do perfekcji.

Sztuka która prezentuje w przestrzeni – w trzech rozmiarach przestrzeni jak rzeźba – rozwinęła się również z nieforemnych kształtów przez doskonałość fizyczną aż do abstrakcji. W końcu są te aspekty sztuki wyczerpane. W staraniu się o rozwój pozostaje mi tylko zająć się czwartym i piątym wymiarem przesrrzeni.
Państwu to nic nie mówi? Ten czwarty i piąty wymiar przestrzeni?

 
2. Czwarty i piąty wymiar przestrzeni to ten czasu i energii.


Bez nich nie porusza się nic.

Aspekt czasu:

Czas sam jest bez początku i bez końca. Czas przemija.

Nie przewidziane zdarzenia zdarzenia wrzyciu codziennym wydają się niekiedy bez końca, albo jakby nie przemijały.

Lecz także świadomie możemy czas zatrzymać. Mianowicie między przeszłością i przyszłością. A wiąc w teraźniejszości albo w byciu (bytowości).

Także w obrazach i rzeźbach wydaje się czas jakby zamrożonym.

Pewnie ma czas także fizyczny aspekt: jako czas mierzony w godzinach i dniach. Lecz także sęsu pozbawiony jest czas (fizyczny mierzony) oraz bywa nadużyty.

Uważam, iż w momencie bycia jestem rzeczywistosci blizko. Bliżej jak w przyszłości: zaraz będzie, lub w przeszłości: właśnie było.

Uważam, iż byt jest czymś dynamicznym w którego wnętrzności coś się dzieje. Się zmieniające się rekursje.

Aspekt energi:

Myślę o problemach emisji CO2, ogrzewania się ziemi, braku jakby energii myślę: są ludzie chciwi.tak zwani przewódcy w różnychstronach świata, którzy starają się ludzkość programować: musimy produkować więcej energii.

Jednak od milionów lat ziemia oddaje rozwoju życia dostatecznie energii. Oraz: energii nie możemy produkować, energję można tylko transformować.

Wniosek: jest w świecie raczej za dużo energii - już od dawna nie chodzi oto, że ziemja za mało energii oddaje.

 

3a. Dlaczego to robię?

Niech moje prace artystyczne będą rozumiane jako medium. Jako medium między naszą kolektywną, na podstawie abstrakcyjnych naukowych konstrukcji z jednej strony i naszego zaufania w intuitywne siły przyrody z drugiej strony.

Aby nie zatrzymać się na poziomie realistycznego odtwarzania rzeczywistości. Aby nie zatrzymać się .........

Teraźniejszość ... medytacja ... dziło boskie... bóg i duch. Odtworzenie prawdy w następnym wymiarze przestrzeni - do tego tematu można powiedzieć: nie jest tak. Można tak wnioskować jak n.p., iż ziemia jest płaszczyzną. Wszystko jest zawsze w ruchu. Nic nie zostaje jak jest. Przesądzenia wobec innych. Utknąć w myśleniu. Zatrzymać się wmyśleniu. Albo przeciwnie: zrobić miejsce naszansę, pozwalaj na zmiany. Dynamikę i zmiany jako wzbogacenie życia. Się wciągnąć w stachu zestalony i ograniczony. Energię przemieniać. Decentralizacja. Zrównoważony rozwój.

Dlatego korzystam z kinetycznej skulptury jako możliwość artystycznej ekspresji oraz konwersacji świadomości i energii.

 

3b. Jak to robię?

Z bytu powstaje świadomość. Z nowej świadomości powstają idee... z idei powstają szkice – potem techniczne rysunki w dwuch lub trzech wymiarach przestrzeni... z tego wynikają modele 1:10 studium wykonalności. Następuje budowa (do 10 metrów). Materiały: aluminium, stal nierdzewna, łożyska, douglasja, modrzew, dąb, wodoodporna sklejka, szkło, lustra...PE, oraz inne materiały. Albo na podstawie mianowania.

4. Skutki uboczne

Zwracając uwagę na dane objekty trzeba uwzględnić zasadę: spoglądania z wnętrza duszy na zewnątrz. …..

 

Natomiast

 
G L A U B E - 1 0 4 / + 1 , 2 5 % . . . . . E R F A H R U N G - 1 7 / - 2 , 3 0 % . . . . . V E R T R A U E N - 2 8 / + 1 , 9 8 % . . . . . Z U F R I E D E N H E I T - 5 4 / - 0 , 3 7 % . . . . . I N N E R E - W E R T E - 2 0 4 / + 0 , 8 7 % . . . . . B E W U S S T S E I N - 1 4 / + 1 , 8 2 % . . . . . L I E B E - 1 2 / + 0 , 1 8 % . . . . . S C H Ö P F U N G S N Ä H E - 8 / - 5 , 2 1 % . . . . . I M M A T E R I E L L E - W E R T E - 5 8 / - 3 , 4 7 % . . . . . S E E L E N A F F I N I T Ä T - 6 5 / + 7 , 0 9 % . . . . . D A N K B A R K E I T - 3 2 / + 0 , 7 4 % . . . . . U N E N D L I C H K E I T - 3 7 / - 0 , 4 2 % . . . . . D Y N A M I S C H E - R E K U R S I O N - 2 2 / + 0 , 4 7 % . . . . .